10 Dog Breeds That Have The Cutest Puppies

Puppies Video Information:

🎥 PREVIOUS VIDEO: https://youtu.be/_ti9_qLUS9Y
🔥 Stay tuned in our Community: https://www.youtube.com/user/CopyMafia?sub_confirmation=1

Tall, pointy ears or long, droopy ears? Tiny, fluffy bodies or large, regal bodies? Many varying characteristics go into what makes certain dog breeds the best-looking dogs. All dog puppies are cute, but we took some of the most popular choices out there to develop this list of the 10 dog breeds that have the cutest puppies.

💌 For anything please contact us at viralbe.com@gmail.com

10 Dog Breeds That Have The Cutest Puppies

10 thoughts on “10 Dog Breeds That Have The Cutest Puppies

 1. OMG I can't wait to get a house! These videos just make me want my dogs so badly but I want to make sure I have the space for them. ❤💕

 2. Kinda feels like a list of just the most popular dogs haha. I have a wheaten terrier and I may be biased but I got stopped by EVERYONE to oogle over how cute he was when he was a puppy!

 3. 4 Het werd vernietigd, de aarde viel; werd ziek, de wereld viel; de hoge volkeren van de aarde werden ziek. 5 En het land werd verontreinigd onder zijn inwoners; omdat ze de wetten overtreden, ze de wet verdraaiden, ze het eeuwige verbond schonden. 6 Om deze reden verteerde de vloek het land en werden de inwoners verwoest; om deze reden werden de bewoners van de aarde verteerd en werden de mensen kleiner.
  7 De wijn is verloren, de wijnstok is ziek, alle vrolijkheid van hart kreunde.
  8 De blijdschap van de tamboerijnen is opgehouden, het geluid van degenen die zich verheugden, de vreugde van de harp is opgehouden.
  9 Onder gezang zullen zij geen wijn drinken; cider zal bitter zijn voor degenen die het drinken.
  10 De stad wordt verbroken door ijdelheid; elk huis is gesloten, zodat niemand naar binnen kan.
  11 Er wordt geroepen vanwege gebrek aan wijn op straat; alle vreugde was verduisterd, vreugde werd van de aarde verbannen.
  12 De stad was woest en de poort werd verwoest.
  13 Want zo zal het zijn in het midden van de aarde, te midden van de volken, als een geschudde olijfboom, als nalezingen na de oogst.
  Jesaja 24: 4-13.

  6 En u zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; zorg ervoor dat je niet gestoord wordt, want het is noodzakelijk dat dit allemaal gebeurt; maar het einde is nog niet. 7 Want volk zal opstaan ​​tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk; en er zullen plagen en hongersnoden en aardbevingen zijn op verschillende plaatsen.8 En dit alles zal het begin van pijn zijn. Matteüs 24: 6-8 JEZUS.

  26 “Net zoals het gebeurde in de tijd van Noach, zo zal het zijn wanneer de Zoon des mensen komt. 27 Ze aten, dronken en trouwden en huwden tot de dag dat Noach de ark binnenging; toen kwam de vloed en vernietigde ze allemaal.
  28 Hetzelfde gebeurde in de tijd van Lot: ze aten en dronken, kochten en verkochten, zaaiden en bouwden. 29 Maar op de dag dat Lot '' '' (Sodom) '' '' verliet, regende het vuur en zwavel uit de hemel en vernietigde ze allemaal.
  30 “Zo zal het zijn op de dag dat de Zoon des mensen wordt geopenbaard. Lukas 17: 26-30 JEZUS

  9 En wanneer u hoort van oorlogen en opruiingen (protesten tegen hun heersers), schrik dan niet; omdat het nodig is dat deze dingen eerst gebeuren; maar het einde zal niet onmiddellijk zijn. 10 Toen zeide hij tot hen: Natie zal tegen volk opstaan, en koninkrijk tegen koninkrijk; 11 en er zullen grote aardbevingen zijn, en op verschillende plaatsen hongersnoden en pestilenties; en er zullen verschrikking en grote tekenen uit de hemel komen.
  Lukas 21: 7-11

  12 en omdat het kwaad is toegenomen, zal de liefde van velen verkouden.
  13 Maar wie volhardt tot het einde, zal worden gered. 14 En dit evangelie van het koninkrijk zal in de hele wereld worden gepredikt als een getuigenis voor alle natiën; En dan komt het einde. Matteüs 24: 12-14

  22 En als die dagen niet werden bekort, zou niemand worden gered; maar vanwege de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort. Matteüs 24:22 JEZUS

  8 Maar God toont zijn liefde voor ons, in de tijd dat we nog zondaars waren, Christus JEZUS stierf voor ons.
  9 Omdat wij reeds gerechtvaardigd zijn in zijn bloed, zullen wij door hem van toorn worden verlost.
  10 Want indien wij, als vijanden, met God verzoend zijn door de dood van zijn Zoon, en nog meer, als wij verzoend zijn, zullen wij gered worden door zijn leven. Romeinen 5: 8-10

  16 “Omdat God zoveel van de wereld hield dat hij zijn eniggeboren Zoon (JEZUS) heeft gegeven, zodat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Johannes 3:16

  18 Kom vlug, zegt de Heer, en laten we op onze hoede zijn: als uw zonden als scharlaken zijn, zullen ze wit zijn als sneeuw; als ze rood zijn als karmozijnrood, zullen ze als witte wol zijn. Jesaja 1:18

  9 dat als u met uw mond belijdt dat Jezus de Heer is, en met uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, u gered zult worden.
  10 Want met het hart wordt geloofd tot gerechtigheid, maar met de mond wordt beleden tot redding.
  Romeinen 10: 9-10
  –23 Want het loon van de zonde is de dood, maar de gave van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer. Romeinen 6:23

  12 En in geen ander is er redding; want er is geen andere naam onder de hemel, aan de mensen gegeven, waardoor we kunnen worden gered. Handelingen 4: 11-12

  10 zodat in de naam van Jezus elke knie zou buigen, van hen die in de hemel en op aarde en onder de aarde zijn;
  11 en elke tong belijdt dat Jezus Christus de Heer is, tot eer van God de Vader. Filippenzen 2: 10-11

  12 Maar aan allen die hem ontvingen, aan hen die in zijn naam geloofden, gaf hij het recht kinderen van God te worden; Johannes 1:12

  23 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Wie mij liefheeft, zal mijn woord bewaren; en mijn Vader zal hem liefhebben, en wij zullen tot hem komen en bij hem wonen. Johannes 14:23

  23 Maar het uur komt, en is nu, dat ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en in waarheid; omdat de Vader ook zulke aanbidders zoekt om hem te aanbidden.
  24 God is Geest; en degenen die hem aanbidden, in geest en in waarheid is het noodzakelijk dat ze aanbidden.
  Johannes 4: 23-24
  27 Vrede laat ik met u, mijn vrede geef ik u; Ik geef het je niet zoals de wereld het geeft. Laat uw hart niet verontrust zijn, en laat het ook niet bang zijn. Johannes 14:27
  JEZUS.
  Er is kracht in DE NAAM VAN JEZUS….

Comments are closed.